logotypy

Założenia projektu

Celem projektu „Łódź- Miasto (Tele)Opieki jest rozwój usług medyczno- opiekuńczych skierowanych dla osób niesamodzielnych 60+ oraz ich rodzin/opiekunów.

Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie:
– Świadczenie opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych
– Świadczenie teleopieki – zapewnienie osobistej opaski medycznej

Projekt realizowany jest w okresie 01.05.2018 – 30.06.2020

Wartość projektu:  5 218 780,50 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 633 180,50 zł