logotypy

Uczestnicy projektu

Do kogo skierowany jest projekt?

1. 40 osób niesamodzielnych w ramach opieki długoterminowej

2. 2000 osób niesamodzielnych w ramach teleopieki

3. Zamieszkałych na terenie Łodzi

4. Osób niesamodzielnych 60+

5. Osób, które nigdy nie skorzystały ze wsparcia podobnego typu

 

Dodatkowo pierwszeństwo w projekcie dot. Opieki długoterminowej będą miały osoby, które:

  1. Prowadzą gospodarstwo jednoosobowe (oświadczenie)
  2. Zamieszkują wspólnie z opiekunem faktycznym zawodowo (oświadczenie)
  3. Odbyły leczenie szpitalne(oświadczenie)
  4. Oczekują na długoterminową opiekę w DPS bądź domową powyżej 6 m-cy
  5. Wynik w skali Barthel poniżej 40
  6. Złożą oświadczenie o dochodach poniżej min. socjalnego
  7. Orzeczenie o niepełnosprawności