Start!

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy realizację projektu „Łódź – Miasto (Tele) Opieki”. Projekt jest realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr 09.02.02-10-B005/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś P
Read More